Slovnaft a.s.

Klient
Lokalita
Rok realizácie
Použitá technika


Bratislava

NOV 1030 – II,   výška : 38,0 m,   nosnosť : 2 x 1 000 kg