Stavebné nákladne výťahy 500kg

- Nákladný stavebný výťah V500 (1585)