Stavebné osobno-nákladné výťahy

 

- Osobný a nákladný výťah NOV 650D (2056)

- Osobný a nákladný výťah NOV 1000D (2227)

- Osobný a nákladný výťah NOV 1030 (1881)

- Osobný a nákladný výťah NOV 2030 I (1726)

- Osobný a nákladný výťah NOV 2030 II (1674)

- Osobný a nákladný výťah NOV 2032 (1791)