Stavebné osobno-nákladné výťahy

 

- Osobný a nákladný výťah NOV 650D (1714)

- Osobný a nákladný výťah NOV 1000D (1926)

- Osobný a nákladný výťah NOV 1030 (1630)

- Osobný a nákladný výťah NOV 2030 I (1457)

- Osobný a nákladný výťah NOV 2030 II (1419)

- Osobný a nákladný výťah NOV 2032 (1515)