Stavebné osobno-nákladné výťahy

 

- Osobný a nákladný výťah NOV 650D (1536)

- Osobný a nákladný výťah NOV 1000D (1770)

- Osobný a nákladný výťah NOV 1030 (1505)

- Osobný a nákladný výťah NOV 2030 I (1317)

- Osobný a nákladný výťah NOV 2030 II (1279)

- Osobný a nákladný výťah NOV 2032 (1375)