Žilinská univerzita

Klient
Lokalita
Rok realizácie
Použitá technika

Univerzita ZA
Žilina
2008